یک بولت ژورنال بسازیم

Monday، ۱۸ Ordibehesht ۱۴۰۲

برای هر ماه می‌توانید کاور داشته باشید تا جذابتر و مشخص تر باشد. روزهای یک ماه را مشخص کنید و برنامه مربوط به آن را بنویسید


می‌توانید برای کارهای مورد علاقه تان مود ترکر یا ردیاب عادت درست کنید مثلا یوگا، مطالعه و...


ردیاب مطالعه


برنامه هفتگی


روتین صبحگاهی