مضرات مواد رنگی غیر استاندارد

Thursday، ۲۱ Ordibehesht ۱۴۰۲

مضرات مداد رنگی و ماژیک
مواد رنگی داخل انها ممکن است آلوده به سرب باشند.


مواد مضر زیادی وجود دارند که در بدن ما هم هستند اما بیشتر از حد مجاز آسیب زاست.کودکان زیر سه سال متابولیسم سریع تر و جذب بیشتری دارند پس مواد سمی به آنها بیشتر آسیب می‌زند. مگر کالاهای استاندارد کودک.
مورد تایید استاندارد اروپا یا ایران و غیره باشند.
مصرف شیر و کلسیم علایم مسمومیت را کاهش میدهد.

با کمک جذب اتمی و دستگاه اسپکتروسکپی آن میتوان میزان دقیق مواد مضر را تعیین کرد

ه باید از مواد ان محلولی درست کرد.