مداد مکانیکی چیست؟

Monday، ۱۸ Ordibehesht ۱۴۰۲

مداد مکانیکی نام استاندارد مداد نوکی یا مداد اتود است. به وسیله ای گفته میشود که دارای محفظه است و مغزی درون آن قرار میگیرد.

به وسیله ی دکمه ای که به فنر وصل است به بیرون هدایت می شود.

انواع قطر مغز مداد

انواع اتود: فشاری

اتوماتیک که هر وقت نوک تمام شود اتوماتیک خارج می‌شود. برای کودکان مناسب است.

اتود دکمه ای که با فشار دکمه کنار آن نوک خارج می‌شود.

اتود لرزشی، اتود محفظه دار برای چند نوک، اتود دو در یک (خودکار و اتود در یکجا) از مدلهای دیگر اتود است.

کاربرد ضخامت هر اتود

نیم و سه دهم برای کارهای ظریف هنری مناسبند و ۰/۷ و ۰/۵ رایج ترینند.

اتود دو میل برای تست

مزیت های اتود به مداد

نیاز به تراش ندارد.

خوش دست تر و دست ها دیرتر خسته می‌شوند.

ضخامت نوشتاری آن ثابت است.

طول عمر بیشتری دارد.