مداد رنگی

Sunday، ۱۷ Ordibehesht ۱۴۰۲

مداد رنگی

مغز مداد رنگی علاوه بر گرافیت،کانی و مواد افزودنی از مواد رنگی هم ساخته شده است.

مواد رنگی یا رنگدانه ها به کمک موم یا روغن در کنار هم قرار می گیرند.

به همراه موم: پررنگ تر نرم تر و پاک کردن راحت تر را فراهم می‌کنند. اما شکنندگی نوک آن بالاتر است.

به همراه روغن: روغن های گیاهی و رنگدانه ها باعث می‌شوند مغزی سفت تر و کمرنگ تر باشد. اما بهتر پاک میشوند و کمتر می‌شکنند.

مدادرنگی نرم برای رنگ کردن یکنواخت سطوح بزرگ و مداد رنگی های سخت برای رنگ کردن جزییاتی مثل بخش های ظریف خطوط و طرحهای باریک مناسبند.

مداد رنگی ها سطح مقطع متفاوتی دارند شش گوش و دایره ای یا گرد که متناسب با راحتی انگشتان دست شما طراحی می شوند.