ساختار مداد

Sunday، ۱۷ Ordibehesht ۱۴۰۲

ساختار مداد

حرف بی سیاهی و نرمی

H :سختی

Hb ,F مناسب استفاده روزانه

کاربردهای مداد با سختی مختلف

مغز مداد مشکی از گرافیت مواد کانی و مواد افزودنی ساخته شده و برحسب درجه سختی و میزان زبری و نرمی به چند گروه تقسیم می‌شود