با هنر اوریگامی بیشتر آشنا شویم

Wednesday، ۲۰ Ordibehesht ۱۴۰۲

اوریگامی به ژاپنی هنر کاغذ و تا هست. و یکی از کاردستی های محبوب و ارزان ژاپنی هاست. این هنر از یک کاغذ مربع شکل شروع می‌شود و بدون بریدن و چسب ادامه می‌یابد، کاغذ آن باید نازک و مقاوم باشد و در تا کردن تغییر شکل ندهد.


چند مدل اوریگامی