با انواع ماژیک آشنا شویم

Saturday، ۱۶ Ordibehesht ۱۴۰۲

انواع ماژیک ها
ماژیک ها بر اساس پایه ی جوهرشان به سه دسته تقسیم می شوند.
‌پایه روغنی یا Oil based
پایه آبی یا Water based
پایه الکلی یا Alcohol based

ماژیک های پایه روغنی در مقابل آب مقاوم هستند یعنی با آب پاک نمی شوند و غیر قابل شستشو هستند.
ماژیک های بر پایه آب نیز ممکن است به آب و شستشو مقاوم باشند و به راحتی شسته نشوند.
اما ماژیک های بر پایه الکل نسبت به آب مقاومند و غیر قابل شستشو هستند. این ماژیک ها کمی بوی الکل می دهند
و برای کار های هنری استفاده می شوند.
دقیقا به همین دلیل هست که ماژیک های کودکان باید بر پایه آب، غیر مقاوم در مقابل آب و قابل شستشو باشند. که به راحتی از بدن و لباس ها و پاک شوند.
اگر به عبارت های روی ماژیک ها دقت کنید
برای ماژیک های مقاوم به آب water proof یا water resistant یا مخففش WR نوشته می شود.
عبارت permanent یا pm یعنی مقاوم در برابر آب و قابلیت کاربرد در سطوح مختلف را دارد.
بهتر است ماژیک ها Non toxic یا غیر سمی باشند
و یا non toluene بدون تولوئن و no xylene بدون زایلن باشند که روی این ماژیک ها بدون اسید یا acid free نوشته شده است