آزمایش مقاومت در برابر آب خودکار و روان نویس

Wednesday، ۲۰ Ordibehesht ۱۴۰۲

آزمایش مقاومت در برابر آب خودکار و روان نویس

روی کاغذ چند خط می‌کشیم و می‌گذاریم دو ساعت بماند لیوان را با آب مقطر پر می‌کنیم و کاغذ را در آن قرار می‌دهیم.

بعد از یک ساعت بررسی می‌کنیم که آیا قابل خواندن و قابل تشخیص هست یا نه.